obiekt. Boisko Zespołu Szkół Usługowych

data. 2016-2017

miasto. Ostrów Wielkopolski

Projekt zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego, nasadzenia zieleni, urządzenie miejsc rekreacji dla uczniów i stanowisk postojowych dla samochodów. Projekt stanowi całość z projektem Centrum Kształcenia Praktycznego.