obiekt. Dom Pomocy Społecznej

data. 2020-2021

miasto. Ostrów Wielkopolski

Projekt budowlany i wykonawczy w systemie zaprojektuj-buduj wykonany na podstawie koncepcji architekta Radosława Torzyńskiego. Budynek przewidziany dla 78 pensjonariuszy.