obiekt. teren VII L.O. we Wrocławiu

data. 2020

miasto. Wrocław

Projekt zagospodarowania terenu wokół budynków VII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu